top of page

23 April 2020

|

Webinar on Microsoft Teams

Online Lecture and Workshop by Prof. Adam Grzeliński (Nicolaus Copernicus Univ. in Toruń)

23 April 2020, 16-18, Online lecture and workshop: "Locke na rozdrożu: Religia i problem spójności filozofii Locke’a" (in Polish). Abstracts and registration to the webinar on the event details page.

Registration is Closed
See other events
Online Lecture and Workshop by Prof. Adam Grzeliński (Nicolaus Copernicus Univ. in Toruń)
Online Lecture and Workshop by Prof. Adam Grzeliński (Nicolaus Copernicus Univ. in Toruń)

Time & Location

23 April 2020

Webinar on Microsoft Teams

About the Event

Lecture and Workshop, 23 April 2020, 16-18, Description:

Dotychczas badacze skupiali się głównie na dwóch aspektach myśli Johna Locke’a: jego programie epistemologicznym, który stał się początkiem brytyjskiego oświeceniowego empiryzmu, oraz na jego filozofii politycznej, głoszonej pod hasłem liberalizmu. Pod koniec XX wieku jednak pojawiły się głosy, że potrzebna jest bardziej wyczerpująca analiza myśli brytyjskiego filozofa oraz zastosowanie nowych „kluczy interpretacyjnych” do jego filozofii. 

Jedną z nowych perspektyw badawczych oferuje Locke’owska filozofia religii. Chociaż Locke przedstawił swoje poglądy w wielu tekstach (na przykład w licznych rozdziałach Rozważań dotyczących rozumu ludzkiego czy The Reasonableness of Christianity), zrekonstruowanie jego poglądów na religię nie jest łatwe.

Dokonana przez Locke’a racjonalistyczna interpretacja dogmatów chrześcijańskich stanowi zarówno ich obronę, jak i ataki na ortodoksję kalwińską oraz na wcześniejsze – zdaniem Locke’a nieudane – próby racjonalizacji religii, takie jak ta, którą podjął Edward Herbert w De Veritate. Z drugiej strony, jako prawowierny chrześcijanin, Locke uznałby późniejsze próby radykalizacji swoich własnych poglądów, dokonywane przez Shaftesbury’ego, Matthew Tindala czy Anthony’ego Collinsa, a zatem młodych myślicieli należących do kolejnego pokolenia filozofów, za drogę prowadzącą prosto do ateizmu. 

Filozofia religii Locke’a sytuuje się na przecięciu różnych intelektualnych dróg i przez to podziela los całej filozofii tego myśliciela. 

Podczas dwóch spotkań także problem spójności Locke’owskiego projektu racjonalizacji religii. 

Bibliografia

Pierre Bayle, “Pyrrho”, in: idem, Historical and Critical Dictionary. A Selection, ed. R. Popkin, Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1991. 

Edward Herbert of Cherbury, On Truth, transl. M. H. Carré, Bristol: University of Bristol, 1937.

John Locke, An Essay concerning Understanding, ed. Peter H. Nidditch, Oxford: Oxford University Press, 1975. 

John Locke, Works, London 1924.

John Locke, Writings on Religion, ed. Victor Nuovo, Oxford: Clarendon Press, 2002.

Antony Ashley Cooper, Characteristics of Men, Manners, Opinions, and Times, ed. Lawrence E. Klein, Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 

John Toland, Christianity Not Mysterious, London 

Sources (in Polish):

Pierre Bayle, „Pyron”, Słownik historyczny i krytyczny, przeł. K. Kaśkiewicz i A. Grzeliński, Toruń: WN UMK, 2014. 

John Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. B. Gawecki, Warszawa: PWN, 1955. 

Anthony Ashley Cooper Shaftesbury, List o tolerancji. Moraliści, przeł. A. Grzeliński, Toruń: WN UMK, 2007.

Monographs (in Polish):

Adam Grzeliński, Doświadczenie i rozum. Empiryzm Johna Locke’a, Toruń: WN UMK, 2019.

Zbigniew Ogonowski, Locke, Warszawa: Książka i Wiedza, 1972.

Antoni Szwed, Fideizm Kalwina i bunt angielskich racjonalistów, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2016.

Share This Event

By submitting this form, I give consent for my personal data to be processed in matters pertaining to: registration for the purposes of participation in the seminar of the research group Enlightenment and Religion at the Institute of Philosophy of the Jagiellonian University in Kraków, in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 with regard to the processing of personal data and in accordance with the information clause attached to my consent.

In accordance with Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data (…) (“General Regulations”) the Jagiellonian University informs that, the administrator of your personal data is the Jagiellonian University 24 Gołębia Street, 31-007 Krakow. A Data Protection Officer has been appointed by the Jagiellonian University who is based at 24 Gołębia Street, 31-007 Krakow, room nr 5. The Officer can be contacted via e-mail: iod@uj.edu.pl or by phone – 12 663 12 25. Your personal data will be processed for the purpose of the seminar on the basis of registration. Providing personal data is voluntary. However, it is obligatory for your registration to be valid. The recipients of your personal data will be the team of the research project Between Secularization and Reform (grant no. UMO-2018/31/B/HS1/02050). Your personal data might be made available to third parties who are other participants of the seminar meetings. Your personal data will be retained for the duration of the project. You have the right to: access the data and demand its rectification, deletion, processing restrictions, transfer the data, object to the processing of data, withdraw your consent at any time in cases and under the conditions stipulated in “General Regulations”. The withdrawal of consent shall result in the inability to participate in the events of the project. The withdrawal of consent may be sent by email to religious.rationalism@iphils.uj.edu.pl or in person at the Institute of Philosophy, Grodzka 52, 31-044 Kraków, Room 26. You have the right to file a complaint with The President,  Personal Data Protection Office (UODO) if you consider the processing of your personal data to be in violation of the provisions of the “General Regulations”.

bottom of page