top of page

Thu, 15 Jun

|

Online Seminar at Microsoft Teams

Lecture by Damian Barnat (AWF University in Krakow)

„Wielka narracja Reformy” – powstanie kultury świeckiej świata zachodniego w ujęciu Charlesa Taylora

Registration is closed
See other events
Lecture by Damian Barnat (AWF University in Krakow)
Lecture by Damian Barnat (AWF University in Krakow)

Time & Location

15 Jun 2023, 17:00 – 19:00 CEST

Online Seminar at Microsoft Teams

About the Event

Abstrakt

Czy określenie współczesnej kultury świata zachodniego jako świeckiej jest trafne? Mając na uwadze upadek „tezy sekularyzacyjnej”, zakładającej ścisły związek między narodzinami świeckości a zanikiem wiary, a także – obserwowane w wielu społeczeństwach – zjawisko „deprywatyzacji” religii, taka diagnoza współczesności musi budzić wątpliwości. Dlaczego zatem Charles Taylor, uważany za jednego z najwybitniejszych filozofów współczesnych, twierdzi, że żyjemy w epoce świeckiej? Czy nie jest tak, że bliższy prawdy jest pogląd o nastaniu porządki postświeckiego?

W moim wystąpieniu dokonam rekonstrukcji i krytycznej analizy głównych wątków zaprezentowanych przez Taylora w A Secular Age, wydanej w 2007 roku książce uchodzącej za jego opus magnum. W szczególności skupię się na wyartykułowanym przez Taylora filozoficznym wymiarze świeckości, który dotyczy „warunków wiary” (conditions of belief).

Moja prezentacja składa się z trzech części. W pierwszej części przedstawię główne elementy Taylorowskiej koncepcji świeckości: przedmiot, metodę oraz rezultaty badań. Scharakteryzuję tutaj, scalające Taylorowską narrację, pojęcie „Reformy” oraz wskażę istotne etapy („osiowa rewolucja”, „odczarowanie świata”, deizm i narodziny „humanizmu wyłącznego”, autentyczność i porządek „postdurkheimowski”) w procesie formowania się współczesnych „warunków wiary”, określonych przez immanencję oraz moralno-duchowy pluralizm. 

W drugiej części odniosę się do niektórych głosów krytycznych skierowanych wobec koncepcji Taylora. Skupię się tutaj przede wszystkim na argumentach przedstawionych przez Iana Huntera. Podważając heurystyczną wartość podejścia Taylora, Hunter twierdzi, że stanowi ono przykład, uwikłanych ideologicznie oraz stronniczych „walczących koncepcji sekularyzacji”. Oprócz zarzutów o charakterze ogólnym, dotyczących natury Taylorowskiej narracji, przytoczę również stanowiska, kwestionujące historyczną adekwatność niektórych aspektów analiz Taylora. Mam tutaj na myśli dokonane przez Taylora ujęcie deizmu. W tej kwestii Ian Leask zarzuca Taylorowi m.in. esencjalizm – brak rozpoznania różnorodności koncepcji deistycznych. Natomiast Winfried Schröder krytykuje Taylora za postrzeganiedeizmu w sposób epifenomenalny, a więc jako jedynie fazy przejściowej między tradycyjną wiarą a oświeceniowym ateizmem. 

W ostatniej części prezentacji zajmę się zjawiskiem religijnej indyferencji. Postaram się pokazać, że postawa religijnej indyferencji o charakterze nierelacyjnym (adiafora) wykracza poza Taylorowską koncepcję współczesnej kultury, definiującą ją jako rozdartą między wiarą a niewiara. Chociaż więc zgadzam się zasadniczo z zaproponowanym przez Taylora podejściem, to jednak uważam, że jego koncepcja nie pozwala uchwycić specyfiki zjawiska religijnej indyferencji

Share This Event

By submitting this form, I give consent for my personal data to be processed in matters pertaining to: registration for the purposes of participation in the seminar of the research group Enlightenment and Religion at the Institute of Philosophy of the Jagiellonian University in Kraków, in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 with regard to the processing of personal data and in accordance with the information clause attached to my consent.

In accordance with Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data (…) (“General Regulations”) the Jagiellonian University informs that, the administrator of your personal data is the Jagiellonian University 24 Gołębia Street, 31-007 Krakow. A Data Protection Officer has been appointed by the Jagiellonian University who is based at 24 Gołębia Street, 31-007 Krakow, room nr 5. The Officer can be contacted via e-mail: iod@uj.edu.pl or by phone – 12 663 12 25. Your personal data will be processed for the purpose of the seminar on the basis of registration. Providing personal data is voluntary. However, it is obligatory for your registration to be valid. The recipients of your personal data will be the team of the research project Between Secularization and Reform (grant no. UMO-2018/31/B/HS1/02050). Your personal data might be made available to third parties who are other participants of the seminar meetings. Your personal data will be retained for the duration of the project. You have the right to: access the data and demand its rectification, deletion, processing restrictions, transfer the data, object to the processing of data, withdraw your consent at any time in cases and under the conditions stipulated in “General Regulations”. The withdrawal of consent shall result in the inability to participate in the events of the project. The withdrawal of consent may be sent by email to religious.rationalism@iphils.uj.edu.pl or in person at the Institute of Philosophy, Grodzka 52, 31-044 Kraków, Room 26. You have the right to file a complaint with The President,  Personal Data Protection Office (UODO) if you consider the processing of your personal data to be in violation of the provisions of the “General Regulations”.

bottom of page